Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Н. Д. Лисенко, О. В. Швець, П. С. Яремов, В. Г. Ільїн
«Вплив просторової організації матриці на структурно-сорбційні властивості нанопористих вуглецевих матеріялів »
0727–0738 (2009)

PACS numbers: 62.23.Pq, 68.43.-h, 81.05.Rm, 81.07.Pr, 81.16.Rf, 82.70.Gg, 82.75.Fq

Встановлено, що СМК-3, СМК-8 та продукт карбонізації сахарози в SBA-16 є структурно адекватними репліками SBA-15, KIT-6 та SBA-16 відповідно; у випадку МСМ-48 точна репліка не утворюється, що зумовлено більшою деформацією матриці в процесі піролізи через особливості біконтинуальної системи пор і тонших стінок каркасу. З цим же, очевидно, пов’язана трансформація вуглецевого матеріялу в продукт нижчої симетрії при детемплатуванні композиту С/МСМ-48 (розчиненні кремнезему). Досліджено вплив умов матричної карбонізації сахарози у кремнеземних мезопористих молекулярних ситах типу MCM-48 та SBA-15 на структуру та адсорбційні властивості вуглецевих ММС типу СМК-1 та СМК-3 відповідно. Одержано нанопористі вуглецеві матеріяли з високими структурно-сорбційними характеристиками.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача