Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. М. Нищенко, Г. Ю. Михайлова, Е. И. Архипов, В. Ю. Кода, Г. П. Приходько, Ю. И. Семенцов
«Электропроводность механической смеси углеродных нанотрубок и терморасширенного графита при различных концентрациях и степени сжатия »
0717–0726 (2009)

PACS numbers: 61.48.De, 72.60.+g, 72.80.Tm, 73.63.Fg, 81.05.ub, 81.07.Oj, 81.40.Rs

Вивчено зміну електропровідности ?(?) суміші надпружніх багатошарових вуглецевих нанорурок (ВНР) і пластичного терморозширеного графіту (ТРГ) в циліндрі під толоком при стисненні і розвантаженні. При стисненні відбувається прямий перколяційний перехід (ПП), і ?(?) зростає, що зумовлено збільшенням числа контактів у суміші, потім знижується внаслідок пружньої деформації ВНР. Структурна перебудова при стисненні завершується при досягненні густини 0,35–0,55 г/см3. При розвантаженні провідність відновлюється до максимального значення внаслідок пружніх властивостей ВНР, потім різко спадає (зворотній перколяційний перехід). В суміші ВНР і ТРГ прямий ПП знижується (у порівнянні з ПП в ВНР і ТРГ) приблизно в 2 рази до значень 0,05–0,06 г/см3, що свідчить про розпушення структури. Поява гістерези між прямим і зворотнім ПП викликана непружніми процесами при деформації.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача