Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. С. Ставицкая, В. Е. Гоба
«Однороднопористые наноразмерные углеродные материалы аэрогельного типа с молекулярно-ситовыми свойствами »
0683–0699 (2009)

PACS numbers: 61.43.Gt, 61.41.+e, 81.05.Rm, 81.05.U-, 81.07.Nb, 82.35.Np, 82.70.-y

Розроблено способи одержання нових низькощільних вуглецевих матеріялів, — аероґелів (ВА) з молекулярно-ситовими властивостями, — шляхом карбонізації фенолформальдегідної смоли з використанням аплікатора KCl, механічного й ультразвукового оброблення вихідного матеріялу або одержаного в різних температурних режимах карбонізату. Вивчено структурно-сорбційні, електрофізичні властивості ВА, зміни в процесі їхньої карбонізації й наступного модифікування мікроструктури, реакційної й термостабільности ВА в різних окисних середовищах (СO2, Н2O) за різних температур.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача