Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

З. А. Матысина, С. Ю. Загинайченко, Д. В. Щур, О. В. Мильто, Н. Ф. Джавадов
«Растворимость фуллерита С60 в органической матрице »
0671–0681 (2009)

PACS numbers: 05.70.Ce, 61.48.De, 61.50.Nw, 64.30.Jk, 64.75.Bc, 81.05.ub, 82.70.Dd

Розроблено статистичну теорію розчинности фуллериту в органічних розчинниках з урахуванням зміни структури фуллеренових молекуль зі зміною температури. Обґрунтовано екстремальність температурної залежности розчинности. Результати розрахунків зіставлені з експериментальними даними з температурної залежности розчинности фуллериту в гексані, толуолі, ксилолі. Одержано якісну відповідність.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача