Випуски

 / 

2009

 / 

том 7 / 

випуск 3

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. В. Опанасенко, А. В. Швец, В. Г. Ильин
«Особенности матричного синтеза пористого полидивинилбензола в ММС типа KIT-6 и SBA-15 »
0661–0669 (2009)

PACS numbers: 61.41.+e, 78.30.Jw, 81.05.Rm, 81.07.Nb, 81.16.Fg, 81.20.Fw, 82.35.Np

Виконано порівняльне дослідження матричної полімеризації дивінілбензолу в кремнеземних мезопористих молекулярних ситах типу SBA-15 та KIT-6. Встановлено вплив просторової структури вихідної матриці, ступеня заповнення мезопор матриці вихідним мономером, середовища, температури і часу полімеризації, а також способу видалення екзотемплату на просторову організацію і пористу структуру полімерних матеріялів. Показано, що кращі результати досягаються при надлишковому заповненні мономером мезопор (1–1,5), полімеризації у вакуумі та лужному способі видалення матриці. Метода ІЧ-спектроскопії дозволяє за відносною зміною інтенсивности коливань вінільної групи оцінити ступінь перетворення вихідного мономеру.

©2003—2019 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача