Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Е. В. ЮХИМЕНКО, В. М. ГУНЬКО, А. В. ТУРОВ, П. П. ГОРБИК, В. В. ТУРОВ
«Гидратные структуры в наноструктурных системах на основе высокодисперсного кремнезема и влияние их на биомолекулы растительного происхождения»
0303–0313 (2008)

PACS numbers: 81.07.-b, 82.33.-z, 82.45.Tv, 82.56.Pp, 82.65.+r, 82.70.Uv, 83.80.Lz

З метою визначення механізму дії захисно-стимулюючих сумішей (ЗСС) на процес проростання пшениці вивчено гідратацію композитів, виготовлених на основі метилкремнезему АМ-1-300 та суміші азотних, фосфорних та калійних добрив (склад 1:1,5 відповідно). На міжфазній межі гідратованих частинок композиту зі слабополярним органічним середовищем виявлено перехід значної частини води в слабоасоційований стан, в якому молекулі води практично не утворюють упорядковану сітку водневих зв’язків. Кількість такої води є порівнянною з масою адсорбенту. Висловлено припущення, що стимулюючий ефект обумовлено прискоренням процесів масопереносу в шарі слабоасоційованої води, електричним утриманням компонентів суміші поблизу ростової частини та повним використанням рослиною мінеральних добрив, що входять до складу ЗСС.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача