Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. В. СМИРНОВА
«Исследование адсорбции и десорбции феноксикарбоновых кислот на поверхности кремнезема»
0291–0302 (2008)

PACS numbers: 68.35.Md, 68.43.-h, 82.30.Rs, 82.56.Dj, 82.65.+r, 82.70.Uv, 82.80.Ms

Досліджено адсорбцію на поверхні кремнезему низки феноксикарбонових кислот з ріжними функціональними групами. Визначено внесок гідрофобної взаємодії і процесу утворення водневих зв’язків з карбоксильними та гідроксильними протонами у адсорбцію. Методою температурно-програмованої десорбційної мас-спектрометрії (ТПД МС) встановлено вплив структури молекуль і процесів адсорбції на високодисперснім кремнеземі (ВДК) на термічну стабільність феноксикарбонових кислот. Методою ЯМР високого розріжнення в умовах виморожування рідкої фази встановлено залежність поверхневої енергії гамма-s від pKа присутніх молекуль феноксикарбонових кислот. Вивчено два типи взаємодії фенольних сполук з поверхнею кремнезему: специфічна взаємодія з силанольними групами поверхні та неспецифічна взаємодія з вуглеводневою частиною гідрофобізованої поверхні кремнезему.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача