Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

О. С. КОВАЛЕНКО, Ю. М. КОЧКІН, Ж. В. ЧЕРНЕНКО, Н. В. ВЛАСЕНКО, С. О. АЛЕКСЄЄВ, В. М. ЗАЙЦЕВ
«Особливості синтези та каталітичних властивостей нанопористих органокремнеземних матриць, функціоналізованих сульфованими вінільними та алільними гру-пами»
0281–0290 (2008)

PACS numbers: 81.05.Rm, 81.07.Pr, 81.16.-c, 81.20.Fw, 82.33.-z, 82.70.Uv, 82.75.-z

Темплатною синтезою з використанням міцелоутворюючих поверхнево- активних речовин (ПАР) і органічних ефірів кремнію одержано просторово впорядковані органокремнеземні нанопористі матеріяли. Сульфування ковалентно закріплених ненасичених органічних груп у м’яких умовах дозволяє одержати однорідно пористі органокремнеземні матриці з кислотними властивостями, які можуть бути використані як ефективні низькотемпературні кислотні каталізатори, зокрема, синтези етил-трет-бутилового ефіру.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача