Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

N. I. BURYAK and S. V. VOLKOV
«Synthesis of Palladium Nanoparticles by the Thermal Destruction of Pd(II) Solvate Complexes in Alcohols»
0273–0279 (2008)

PACS numbers: 07.81.+a, 68.37.Lp, 81.07.-b, 81.16.-c, 82.33.-z, 82.80.Pv

Досліджено спектроскопічними методами склад та будову сольватокомплексів Pd(II) в спиртах в інтервалі температур 20—150°С. Встановлено, що в спиртах утворюються сольватокомплекси Pd(II) в етанолі [Pd(C2H6O)4]2+, в етиленгліколі [Pd(C2H6O2)2]2+, у гліцерині [Pd(C3H8O3)2]2+ пласкоквадратної будови симетрії D4h. Синтезу металевих наночастинок Pd (4—30 нм) виконано термодеструкцією сольватокомплексів Pd(II). Показано можливість стабілізації наночастинок Pd (8—10 нм) шляхом введення в системи дрібнодисперсного оксиду SiO2.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача