Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

С. С. КАІМ
«Мікроскопічна теорія енергії взаємодії атома та нанопори в рідині»
0257–0271 (2008)

PACS numbers: 34.20.Cf, 34.50.Dy, 68.65.-k, 71.15.Nc, 78.60.Mq, 81.05.Zx, 81.07.-b

У рамках кореляційної теорії неоднорідних простих рідин одержано вираз для енергії взаємодії атома та сферичної нанопори, наповненої газом. Виконано модельні розрахунки енергії взаємодії атом—нанопора в рамках континуального моделю рідини. Модельні розрахунки в рамках кореляційної теорії виконано з використанням моделю Фаулера. Числові розрахунки виконано для нанопор у рідкому арґоні. Показано принципову важливість урахування парних міжатомових кореляцій при розрахунках енергії взаємодії атом—нанопора та недостатність континуального моделю для аналізи взаємодій атомів та нанооб’єктів. Одержано узагальнений вираз для енергій взаємодії атом—нанопора та атом—нанокрапля з урахуванням довільного профілю густини атомів у нанопорі та нанокраплі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача