Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. М. ВЕРХОВЛЮК, А. А. БЕСПАЛЫЙ, В. С. ШУМИХИН, П. А. ВЕРХОВЛЮК
«Межфазное взаимодействие в системе огнеупор–расплав Al86Ni6Y8»
0251–0256 (2008)

PACS numbers: 61.25.Mv, 68.08.Bc, 68.08.De, 81.05.Je, 81.10.Fq, 81.65.Mq, 82.60.Cx

Методою лежачої краплі досліджено міжфазні властивості в системі вогнетривкий матеріял—розтоп Al86Ni6Y8. Вибрано вогнетривкі матеріяли та встановлено температурні режими топлення стопу даної системи.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача