Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

М. Г. БАБИЧ, M. І. ЗАХАРЕНКО, М. П. СЕМЕНЬКО, Ю. А. КУНИЦЬКИЙ, Д. С. ЛЕОНОВ
«Особливості кристалізації аморфних стопів на основі кобальту»
0237–0250 (2008)

PACS numbers: 61.43.Dq, 68.37.Hk, 72.15.Cz, 75.50.Kj, 81.40.Ef, 81.40.Rs, 81.70.Pg

Методою ДТА встановлено, що процес кристалізації аморфних металевих стопів Co(Cr, Fe)72(71)(Si, B)28(29) відбувається у три стадії. Методами електронної мікроскопії, Рентґенової дифракції, резистометрії та магнетометрії виконано детальне дослідження виявлених перетворень. Встановлені особливості на температурних залежностях електроопору та магнетної сприйнятливости, що відповідають кожній із стадій. Експериментальні факти свідчать, що причиною додаткового перетворення є нанокристалізація, яка передує виявленим раніше етапам кристалізації.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача