Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. П. ШПАК, А. Я. НЕЧИТАЙЛО, Л. Ю. КУНИЦЬКА, Д. С. ЛЕОНОВ, Л. Г. ДЗЮБА, М. Ю. БАРАБАШ
«Напруження в аморфних та нанокристалічних матеріялах»
0217–0236 (2008)

PACS numbers: 46.25.Cc, 61.43.Dq, 62.20.-x, 62.25.+g, 75.50.Kj, 75.50.Tt, 75.60.Ej

Розглянуто дефекти атомового і льокального рівнів будови аморфних матеріялів. Відзначено, що неоднорідності атомового рівня – невід’ємна частина аморфної структури. Розглянуто дефекти мікроскопічного і макроскопічного рівнів будови та неоднорідності, які вносяться технологією гартування. Встановлено зв’язок напружень і структурних неоднорідностей. Виконано оцінку напружень першого i другого роду та характеру впливу їх на фізичні властивості матеріялу при тепловій й механічній дії.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача