Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. О. АНДРУЩИК, А. П. ШПАК, С. П. ОШКАДЕРОВ
«Физические основы получения мелкокристаллических и наноструктурных материалов спеканием металлических порошков электроконтактным нагревом»
0153–0215 (2008)

PACS numbers: 61.43.Gt, 61.46.-w, 81.05.Rm, 81.07.Bc, 81.07.Wx, 81.20.Ev, 81.40.-z

Описано теоретичні результати стосовно впливу дефектів на процес спікання. Наведено також результати теоретичних досліджень з розрахунку ріжниці температур у зоні контакту частинок і в глибині зерна. Встановлено, що в місцях дотику частинок можливе підвищення електроопору, обумовлене зміною хімічного складу (внаслідок окиснення, сеґреґації тощо), а та-кож складною структурою електричного контакту. Внаслідок цього при проходженні електричного струму через спресований порошковий матеріял у зоні дотику можливе підвищення температури, яке може привести до льокального утворення в цих місцях рідкої фази на кінцевій стадії швидкісного електронагріву. Експериментально на порошкових сталях, леґованих Cr, Mo, Mn і Ni, підтверджено теоретичні результати про можливість льокального утворення рідкої фази в місцях дотику частинок. Це зроблено на основі фрактографічних і металографічних досліджень, а також вивчення зміни механічних властивостей. Аналіза зміни структури і механі-чних властивостей спечених порошкових металічних матеріялів електро-контактним нагрівом показує, що ця метода може бути використана для одержання в них наноструктурних станів і розробки нанотехнологій.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача