Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. П. ШПАК, О. В. СОБОЛЬ, Ю. А. КУНИЦКИЙ, М. Ю. БАРАБАШ, Д. С. ЛЕОНОВ, Я. А. НЕЧИТАЙЛО
«Кинетика упорядочения в наноструктурных конденсатах квазибинарной системы W2B5–TiB2»
0147–0152 (2008)

PACS numbers: 61.10.Eq, 61.10.Nz, 61.43.Hv, 68.55.-a, 81.05.Je, 81.07.Bc, 81.15.Gh

Досліджено кінетику процесу концентраційно-структурного впорядкування в йонно-плазмових конденсатах квазибінарної системи W2B5—TiB2. Показано, що метастабільний стан йонно-плазмових конденсатів у всьому досліджуваному температурному інтервалі 350—870 К стимулює концентраційне розшарування з формуванням модульованої структури на основі металевих атомів. Найбільш інтенсивно процес впорядкування відбувається в початкові моменти часу термічної взаємодії, а його ефективність підвищується з підвищенням температури.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача