Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Л. С. СЕМКО, О. І. КРУЧЕК, Л. С. ДЗЮБЕНКО, П. П. ГОРБИК, О. І. ОРАНСЬКА
«Перетворення в наноструктурних порошках ніклю і нанокомпозиті нікель/декстран»
0137–0146 (2008)

PACS numbers: 61.10.Nz, 61.43.Gt, 64.70.Nd, 81.05.-t, 81.07.Wx, 81.16.-c, 81.70.Pg

Одержано порошки мікрокристалічного, нанокристалічного та аморфного ніклю, а також нанокомпозити на основі декстрану та нанокристалічного ніклю. Методами електронної мікроскопії, рентґеноструктурного аналізу, диференціального термічного аналізу та диференціальної термогравіметрії вивчено структури й процеси перетворення порошків ніклю і нанокомпозиту Ni/декстран. Досліджено особливості кристалізації аморфного і нанокристалічного Ni, його окиснення в порошках і нанокомпозиті Ni/декстрин; визначено точку Кюрі.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача