Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

В. А. СВІДЕРСЬКИЙ, О. В. КРАВЕЦЬ
«Структурні перетворення за підвищених температур нанодисперсного діоксиду кремнію, одержаного за золь–ґель технологією»
0125–0135 (2008)

PACS numbers: 61.43.Er, 65.80.+n, 81.07.Wx, 81.20.Fw, 81.70.Pg, 82.35.Np, 82.70.Gg

Вивчено термоеволюцію справжньої густини та поліморфні перетворення нанодисперсного діоксиду кремнію, одержаного методою золь—ґель процесу з тетраетоксисилану, в залежности від природи DCCA добавки. Природа реакційного середовища (органічного розчинника) на стадії одержання SiO2 відноситься до числа найважливіших параметрів для управління поліморфними перетвореннями та еволюцією густини при термообробці до 1573 К.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача