Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

П. П. ГОРБИК, О. В. КОНДРАТЕНКО, Р. В. МАЗУРЕНКО, С. М. МАХНО, В. М. МІЩЕНКО
«Властивості полімерних композитів на основі нанорозмірного діоксиду кремнію, модифікованого йодидом срібла»
0119–0124 (2008)

PACS numbers: 61.10.Nz, 68.37.-d, 77.84.Bw, 81.05.Qk, 81.07.Pr, 81.40.Rs, 82.35.Np

Досліджено електрофізичні властивості нанорозмірного кремнезему, модифікованого йодидом срібла. Показано, що хімічна модифікація поверхні кремнезему AgI дозволяє розширити діяпазон керованої зміни значень комплексної діелектричної проникности системи AgI—SiO2 та оптимізувати її практичне використання з метою виготовлення полімерних композиційних матеріялів, що ефективно взаємодіють з електромагнетним випроміненням.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача