Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

П. П. ГОРБИК, В. М. ГУНЬКО, В. І. ЗАРКО, О. О. МІЩУК, О. А. СПІВАК
«Вплив оксидів алюмінію та титану на формування поверхневого шару нанокомпозитів системи Al2O3–SiO2–TiO2»
0111–0118 (2008)

PACS numbers: 68.35.Dv, 68.55.Nq, 81.07.Bc, 81.16.Pr, 81.65.Mq, 81.70.Jb, 82.80.Pv

Методою електронної Оже-спектроскопії вивчено елементний склад поверхневого шару нанокомпозитів Al2O3—SiO2—ТіO2, одержаних методою пірогенної синтези. Встановлено закономірності залежности елементного складу й структури поверхневих шарів від концентрацій оксидів алюмінію і титану.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача