Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

Д. О. ГРИНЬКО, Ю. М. БАРАБАШ, Є. Г. БОРЩАГІВ-СЬКИЙ, М. А. ЗАБОЛОТНИЙ, Л. Ю. КУНИЦЬКА, О. C. ЛИТВИН, С. О. СПЕРКАЧ, М. Ю. БАРАБАШ
«Темплат як інструмент групової нанотехнології»
0097–0109 (2008)

PACS numbers: 07.79.Fc, 07.79.Lh, 68.37.Ps, 68.37.Uv, 81.07.Pr, 81.16.-c, 82.50.-m

Розроблено методику формування темплату на основі фоточутливих нанокомпозиційних матеріялів в електрофотографічнім процесі. Просторова модуляція рельєфу поверхні та вбудованого в плівку заряду здійснюється методами оптичної голографії за допомогою експозиції світловим полем. Методами оптичної мікроскопії та сканівної силової мікроскопії показано, що формування нанокластерів золота при напорошенні на поверхню темплату у вакуумі відбувається лише у певних, просторово упорядкованих областях поверхні.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача