Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

A. V. FRANIV, O. V. BOVGYRA, O. V. FRANIV, and D. B. GOYER
«Luminescence of InxTl1?xI Nanocrystals Embedded in Dielectric Matrixes»
0075–0081 (2008)

PACS numbers: 71.35.Cc, 73.20.Mf, 77.84.Bw, 78.55.-m, 78.67.Bf, 81.40.Tv

На прикладі шаруватого напівпровідника InxTl1?xI проаналізовано динаміку релаксації екситонних збуджень при переході від блочних монокристалів до нанокристалів, синтезованих у ріжних матрицях, таких як поруватий кремній, берил та природній цеоліт Na8[Al8Si40O96]?24H2O (морденіт). Експериментально виявлено вплив розмірного квантування на параметри зона-зонних переходів, а також генезис екситонних станів твердих розчинів заміщення InxTl1?xI.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача