Випуски

 / 

2008

 / 

том 6 / 

випуск 1

 Скачать полную версию статьи (в PDF формате)

А. А. БЕЖЕНАР, В. С. КОПАНЬ, Н. І. ПІВЕНЬ
«Електроопір шаруватого композиційного матеріялу фторопласт–вуглецеві нанотрубки»
0025–0031 (2008)

PACS numbers: 72.80.Le, 72.80.Rj, 72.80.Tm, 73.61.Wp, 81.05.Qk, 81.05.Tp, 81.40.Rs

Виявлено, що електричний струм у фторопластовій матриці композиції провідник–діелектрик проходить у локальних місцях. Ці місця умовно названо треками. Показано, що залежність питомого електроопору від частоти струму для композиції має дещо інший характер, ніж для однорі-дного діелектрика. Доведено, що в явищі пропускання змінного електро-струму композицію можна розглядати як сукупність мікроконденсаторів.

©2003—2021 наносистеми, наноматеріали, нанотехнології Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова Національної академії наук України.
Електрона пошта: tatar@imp.kiev.ua Телефони та адреса редакції про збірник Угода користувача