Issues  2016,  vol 14, issue 2С. І. Покутній, П. П. Горбик
«Взаємодія електромагнетного випромінення з квантововимірними електронними станами в наногетероструктурах з квантовими точками»
181–190 (2016)І. Б. Оленич, О. Б. Перевізник
«Фоточутливі структури на основі модифікованого паладієм поруватого кремнію»
191–202 (2016)Е. А. Лисенков, В. В. Клепко
«Особливості мікроструктури систем на основі поліетерів і вуглецевих нанотрубок»
203–219 (2016)В. С. Ковтуненко
«Структура дво- та триатомових кластерів парової фази матеріялів системи As–S»
221–234 (2016)А. Г. Барилка, Р. М. Балабай
«Вплив кривини графенової площини на її змочуваність водою»
235–244 (2016)В. А. Олейник, А. В. Панько, И. Г. Ковзун, Е. А. Циганович, В. А. Прокопенко, Е. В. Аблец, Е. М. Никипелова
«Влияние нанодисперсных и микродисперсных структур на процессы метаморфизма железооксидносиликатных рудных материалов»
245–258 (2016)О. М. Герцик, М. О. Ковбуз, Л. М. Бойчишин, Т. Г. Переверзєва, В. К. Носенко
«Корозійна тривкість стопу Fe55Ni20,8Cr7,04Mo1,61V1,07B6,56C2,67P4,7Si1,07 у водних середовищах з різним рН»
259–269 (2016)Б. П. Бахматюк, І. Я. Дупляк
«Електрохемічна ефективність і механізм процесу електросорбції йоду активованим вуглецевим матеріялом в системі гібридного суперконденсатора»
271–283 (2016)Р. І. Бігун, М. Д. Бучковська, В. М. Гаврилюх, З. В. Стасюк, Д. С. Леонов
«Вплив підшарів германію на формування плівок хрому»
285–292 (2016)Ю. О. Шкурдода, А. М. Чорноус, В. О. Кравченко, В. Б. Лобода
«Магнеторезистивні властивості нанокристалічних плівок кобальту»
293–307 (2016)A. Н. Tитенко, Л. Д. Демченко, А. Е. Перекос, А. Ю. Герасимов
«Влияние отжига в магнитном поле на магнитные и механические свойства сплава Cu–Al–Mn»
309–317 (2016)

©2003—2021 NANOSISTEMI, NANOMATERIALI, NANOTEHNOLOGII G. V. Kurdyumov Institute for Metal Physics of the National Academy of Sciences of Ukraine.
E-mail: tatar@imp.kiev.ua Phones and address of the editorial office About the collection User agreement