Події
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

16–20 вересня 2013

ДРУГА УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКА ШКОЛА-СЕМІНАР «ВУГЛЕЦЕВІ НАНОМАТЕРІАЛИ: СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ»

З 16 по 20 вересня в с. Берегове (АР Крим, Україна) на базі Навчально-наукового центру рекреації та туризму Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка за фінансової підтримки НАН України й УНТЦ відбулася чергова друга українсько-французька школа-семінар «Вуглецеві наноматеріали: структура і властивості».

Українські вчені з інститутів НАН України поряд з науковцями хімічного і фізичного факультетів та ННЦ «Інститут біології» КНУ імені Тараса Шевченка в галузі фізики, хімії і біології упродовж останніх 13 років у тісній співпраці з французькими партнерами з університетів міст Париж, Страсбург, Ліон, Тулуза і Марсель активно виконують дослідження (зокрема, в рамках міжнародних проектів) задля створення нових вуглецевих наноматеріалів, вивчення їх структури, фізичних і хімічних властивостей та біоактивності. Актуальність тематики, пов’язаної зі створенням, характеризацією та виявленням специфічних фізико-хімічної та медико-біологічної дій наноматеріалів на основі вуглецю, не викликає сумніву: дослідження різноманітних модифікацій вуглецю (фуллеренів, нанотрубок, графену, наноалмазу та графіту) є не лише завданнями фундаментальної науки, а й безпосередньо спрямовані на практичні проблеми сучасної електроніки, матеріалознавства, металургії, хімічного синтезу і біомедицини. Подальша робота в рамках такої кооперації, підвищення її ефективності потребують інтенсивного обміну інформацією щодо одержаних результатів, їх детального аналізу і обговорення та вироблення стратегії спільних досліджень в галузі фізики і хімії вуглецевих наноматеріалів, а також застосування їх у нано- та біотехнологіях.

У 2009 р. Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та CNRS (Франція) було започатковано першу українсько-французьку школу «Вуглецеві наноматеріали: структура і властивості», яка відбулася 14–18 вересня 2009 р. в АР Крим за підтримки МОН України, НАН України, УНТЦ та програми Альзац/Росія/Україна.

Саме обговоренню одержаних відтоді результатів з вивчення фундаментальних властивостей фуллеренів, нанотрубок, графену, наноалмазів і графіту та їх практичного застосування у різноманітних нанотехнологіях, обміну досвідом роботи і творчими ідеями, нарешті, налагодженню нових наукових зв’язків і було присвячено друге таке наукове зібрання. Із майже ста двадцятьох зареєстрованих на ньому зібралося 60 доповідачів з різних міст України, Франції та Ізраїлю. Серед учасників школи-семінару були аспіранти, викладачі та науковці провідних університетів і наукових установ цих країн. Відрадно, що з-посеред зареєстрованих більше половини — молоді вчені, аспіранти та студенти. Відомі вітчизняні й іноземні фахівці прочитали для них ґрунтовні лекції з міждисциплінарних аспектів фізичного матеріалознавства, фізики, хімії та біоактивності вуглецевих систем; це, зокрема: академік НАН України А. Г. Наумовець (Інститут фізики НАН України, Київ), академік НАН України М. Т. Картель (Інститут хімії поверхні ім. О. О. Чуйка НАН України, Київ), члени-кореспонденти НАН України О. А. Марченко (Інститут фізики НАН України, Київ) і Р. С. Стойка (Інститут біології клітини НАН України, Львів), професори О. П. Демченко (Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України), С. О. Котречко (Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України), Є. П. Мамуня (Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України), М. І. Захаренко (КНУ імені Тараса Шевченка), E. Lacaze (Institut des Nano-Sciences de Paris, Université Pierre-et-Marie-Curie–Paris VI, France), A. Shames (Ben-Gurion University of the Negev, Be’er-Sheva, Israel), R. Hayn (Universite d’Aix-Marseille, France), R. Chauvin (Paul Sabatier University, Toulouse, France), G. Boiteux (Université de Lyon, France), A. Serghei (Université de Lyon, France), A. Boudenne (Université Paris-Est Créteil Val de Marne, CERTES, France), V. Maraval (UPR CNRS, Toulouse, France) та ін.

Основні доповідачі 2-ї українсько-французької школи-семінару «Вуглецеві наноматеріали: структура і властивості» (16–20 вересня 2013 р., с. Берегове, АР Крим, Україна)

Новітню інформацію на школі-семінарі було також проголошено у наукових доповідях на пленарних засіданнях і представлено у вигляді стендових доповідей.

Цікаво та гаряче в науковому плані пройшла наносесія молодих науковців за активною участю визначних учених — віце-президента НАН України, академіка НАН України А. Г. Наумовця і професора Університету імені П’єра і Марії Кюрі м. Париж Е. Лаказ, котрі разом з учасниками школи-семінару детально аналізували усі позитивні й негативні аспекти стрімкого розвитку новітніх вуглецевих нанотехнологій (матеріалознавчих, сенсорних, лікувальних та ін.).

Трьох молодих українських дослідників, — С. М. Філоненко (Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, Київ), І. Ю. Сагалянова (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ) та А. О. Легеньку (Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна НАН України, Харків), — було удостоєно дипломів і цінних подарунків за кращі дві усні та стендову доповіді відповідно.

Нерідко наукові дискусії продовжувалися і під час перерви у засіданнях, відпочинку на березі Чорного моря та екскурсії по пам’ятних історичних місцях м. Бахчисарай. Чуйне ставлення і щедра гостинність господарів Навчально-наукового центру рекреації та туризму КНУ імені Тараса Шевченка сприяли творчому піднесенню учасників школи-семінару.

Швидко промайнув час престижного наукового зібрання. Підсумовуючи його наукові результати, наразі можна впевнено сказати, що використання вуглецевих наноструктур обіцяє якісний прорив у декількох галузях — від електроніки до медицини. Це стимулює українських дослідників до продовження плідної співпраці з французькими колеґами в цих галузях; здобутки її заплановано представити і обговорити під час проведення чергової школи-семінару в м. Ліон (Франція) у 2016 р.