Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
    Дирекція  (Склад)

    Наукові підрозділи

(04) відділ теорії неідеальних кристалів
(06) відділ теорії твердого тіла
      (07) лабораторія синхротронних методів дослідження (входить до складу відділу (06))
(09) відділ надпровідності
(12) відділ надпровідної електроніки
      (13) лабораторія динаміки електронних процесів у гібридних стуркурах (входить до складу відділу (№12))
(20) відділ спектроскопії твердого тіла
      (46) лабораторія елементного аналізу (входить до складу відділу (20))
(22) відділ фізики наноструктур
(23) спільна навчально-наукова лабораторія фізики магнітних плівок Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України і ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» МОН молодьспорту України
(24) відділ обчислювальної фізики
(26) відділ кристалізації
      (25) лабораторія будови рідких і аморфних металів (входить до складу відділу (26))
(28) відділ атомної структури і динаміки поверхні
(30) відділ електронної структури та електронних властивостей
(40) відділ фізики швидкісного термозміцнення сплавів
      (41) лабораторія термообробки сталей і титанових сплавів (входить до складу відділу (40))
(44) відділ фізичних основ легування сталей і сплавів
(47) відділ фазових рівноваг
      (45) лабораторія термомеханічної обробки металів і сплавів (входить до складу відділу (47))
(48) відділ фізики міцності і руйнування
(51) відділ дифузійних процесів
(52) відділ фізики нестаціонарного масопереносу
(53) відділ акустики твердого тіла
(55) відділ будови і властивостей твердих розчинів
(57) відділ фазових перетворень
(60) відділ фізики міцності і пластичності негомогенних сплавів
      (43) лабораторія електронної мікроскопії (входить до складу відділу (60))

Кафедра фізико-технологічних проблем нанорозмірних систем (МФТІ)    Обслуговуючі підрозділи