Діючі деклараційні патенти України
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

N
з/п

Назва об'єкта права інтелектуальної власності

Дата виникнення прав

1.

Патент на винахід № 63057

«Спосіб електронно-зондового визначення вмісту різновалентних іонів перехідного елемента»

27.05.02

2.

Патент на винахід № 82296 «Аморфний сплав на основі міді з ефектом пам’яті форми»

13.12.06

3.

Патент на винахід № 82815

«Спосіб зміцнення поверхонь тертя деталей»

15.08.07

4.

Патент на винахід № 83154

«Спосіб виготовлення термочутливого градієнтного елемента зі сплаву з пам’яттю форми на основі міді з аморфною складовою»

03.05.07

5.

Патент на винахід № 83776

«Ливарний сплав на основі алюмінію» (спільний з ІПМ)

11.08.08

6.

Патент на винахід № 83782

«Спосіб одержання гідроксіарсенату кальцію»

30.10.07

7.

Патент на винахід № 84993

«Спосіб ультразвукової обробки поверхні довгомірних виробів»

01.06.07

8.

Патент на винахід № 85984

«Аморфний сплав на основі системи нікель-титан з ефектом пам’яті форми»

10.04.08

9.

Патент на винахід № 86299 «Пристрій для ультразвукової обробки поверхні довгомірних виробів»

15.08.07

10.

Патент на винахід № 86564

«Спосіб термічної обробки рейок»

26.12.08

11.

Патент на винахід № 87799

«Магнітний сплав на основі системи нікель-титан з пам’яттю форми»

23.01.09

12.

Патент на винахід № 88419

«Спосіб визначення кристалографічної орієнтації монокристала»

06.10.08

13.

Патент на винахід № 88689

«Спосіб одержання фторапатиту кальцію у вигляді плівок або порошку»

30.10.07

14.

Патент на винахід № 88855

«Спосіб визначення об’ємної частки мартенситної фази в сплавах на основі заліза»

23.02.09

15.

Патент на винахід № 88857

«Ливарний сплав на основі алюмінію»

03.07.09

16.

Патент на винахід № 89594

«Спосіб багатопараметричної структурної діагностики монокристалів з декількома типами дефектів»

10.12.08

17.

Патент на винахід № 91483

«Спосіб переробки нефелін-польовошпатових  порід та відходів їх виробництва»

24.12.09

18.

Патент на винахід № 92714

«Спосіб одержання виробів з титанових сплавів»

25.11.10

19.

Патент на винахід № 92883

 «Сплав на основі кобальту»

10.12.10

20.

Патент на винахід № 95870

«Спосіб визначення характеристик крихкого руйнування конструкційних сталей»

12.09.11

21.

Патент на винахід № 95891

 «Спосіб прогнозування радіаційного ресурсу водо-водяних енергетичних реакторів»

12.09.11

22.

Патент на винахід № 97080

«Спосіб оцінки якості конструкційної сталі»

26.12.11

23.

Патент на винахід № 97081

«Спосіб визначення оптимальних значень характеристики крихкого руйнування  конструкційної сталі»

26.12.11

24.

Патент на винахід № 97226

«Спосіб визначення показників рівномірної деформації конструкційних металевих сплавів»

10.01.12

25.

Патент на винахід № 97321

«Спосіб визначення характеристик крихкого руйнування  конструкційних сталей»

25.01.12

26.

Патент на винахід № 97594

«Спосіб класифікації  конструкційних сталей по міцності»

27.02.12

27.

Патент на винахід № 98171

«Спосіб виготовлення термочутливого градієнтного за концентрацією елемента із сплавів з пам’яттю форми»

25.04.12

28.

Патент на винахід № 98909

«Пристрій для вакуумного синтезу вуглецевих наноструктур»

25.06.12

29.

Патент на винахід № 100186

«Спосіб переробки нефелін-польовошпатових порід»

26.11.12

30.

Патент на винахід № 100831

«Спосіб визначення показників рівномірної деформації конструкційної сталі»

25.01.13

31.

Патент на винахід № 101097

«Спосіб визначення максимальної пластичності конструкційних титанових сплавів»

25.02.13

32.

Патент на винахід № 101135

«Спосіб виготовлення титанового імплантату з біологічно активним покриттям»

25.02.13

33.

Патент на винахід № 101456

«Спосіб визначення характеристик крихкої міцності і механічної стабільності конструкційних сталей»

25.03.13

34.

Патент на винахід № 101545

«Спосіб отримання титанових виробів (варіанти)»

10.04.13

35.

Патент на винахід № 101740

«Спосіб визначення характеристик крихкого руйнування конструкційних металевих сплавів»

25.04.13

36.

Патент на винахід № 102213

«Ливарний сплав на основі нікелю»

10.06.13

37.

Патент на винахід № 102455

«Біосумісний сплав із низьким модулем пружності на основі системи цирконій-титан (варіанти)»

10.07.13

38.

Патент на винахід № 102806

«Стоматологічний сплав на основі нікелю»

12.08.13

39.

Патент на винахід № 102956

«Спосіб визначення показників деформаційного зміцнення конструкційних сталей»

27.08.13

40.

Патент на винахід № 103814

«Спосіб визначення оптимального поєднання пластичності, міцності і механічної стабільності конструкційних металевих сплавів»

25.11.13

41.

Патент на винахід № 103865

«Гідрований сплав на основі титану для нейтронного захисту»

25.11.13

42.

Патент на винахід № 103869

«Спосіб отримання композиційного покриття з наноструктурним вуглецевим зміцнювачем»

25.11.13

43.

Патент на винахід № 103962

«Спосіб термічної обробки сталевого інструмента»

10.12.13

44.

Патент на винахід № 103967

«Спосіб визначення характеристики відносного рівномірного звуження конструкційного титанового сплаву»

10.12.13

45.

Патент на винахід № 104481

«Спосіб оцінки якості конструкційних металевих сплавів»

10.02.14

46.

Патент на винахід № 104560

«Високоміцний сплав на основі алюмінію»

10.02.14

47.

Патент на винахід № 104665

«Спосіб визначення показників деформаційного зміцнення конструкційного титанового»

сплаву

25.02.14

48.

Патент на винахід № 104666

«Спосіб визначення характеристики механічної стабільності конструкційних сталей»

25.02.14

49.

Патент на винахід № 104708

«Водневостійка аустенітна сталь»

25.02.14

50.

Патент на винахід № 104982

«Спосіб створення переходу Джозефсона»

25.03.14

51.

Патент на винахід № 104983

«Резистивний корозійностійкий аморфний сплав на основі заліза»

25.03.14

52.

Патент на винахід № 105154

«Жаростійкий кобальтовий сплав»

10.04.14

53.

Патент на винахід № 105263

«Спосіб визначення характеристики відносного рівномірного видовження конструкційної сталі»

25.04.14

54.

Патент на винахід № 105308

 «Матеріал для рідкоземельного постійного магніту та спосіб його отримання»

25.04.14

55.

Патент на винахід № 105845

 «Спосіб визначення характеристики механічної стабільності конструкційного титанового сплаву»

25.06.14

56.

Патент на винахід № 105862

«Спосіб отримання монолітного нітриду титану»

25.06.14

57.

Патент на винахід № 105875

 «Спосіб створення комірки магнітної пам’яті»

25.06.14

58.

Патент на винахід № 106179

 «Спосіб одержання монокристала сплаву вольфрам-тантал»

25.07.14

59.

Патент на винахід № 106444

«Спосіб отримання ливарних сплавів на основі цирконію або титану»

26.08.14

60.

Патент на винахід № 107772

«Спосіб одержання наноструктурного термоелектричного напівпровідникового сплаву»

10.02.15

61.

Патент на винахід № 108188

 «Спосіб ультразвукової ударної обробки зварних з’єднань металоконструкцій»

25.03.15

62.

Патент на винахід № 108340

«Сплав для зберігання водню»

10.04.15

63.

Патент на винахід № 108961

«Спосіб зміцнення інтерметалідами сплаву на основі цирконію»

25.06.15

64

Патент на винахід № 108961

«Високоміцний ливарний сплав на основі алюмінію»

25.06.15

65

Патент на винахід № 109974

 «Спосіб визначення критичної температури крихкості конструкційної сталі»

26.10.15

66

Патент на винахід № 109975

«Ультразвуковий ручний інструмент для деформаційного зміцнення і релаксаційної обробки металів»

26.10.15

67

Патент на винахід № 110190

«Спосіб гідрування порошку магнію»

25.11.15

68.

Патент на корисну модель № 18538

«Ливарний сплав на основі AL-MG»

04.05.06

69.

Патент на корисну модель № 19650

«Спосіб отримання чистих нанодисперсних порошків металів і сплавів»

21.07.06

70.

Патент на корисну модель № 20378

«Сплав з пам’яттю форми «нікель-тантал»

04.08.06

71.

Патент на корисну модель № 22379

«Спосіб підвищення корозійної стійкості стоматологічних сплавів на основі хрому»

02.11.06

72.

Патент на корисну модель № 22453

«Перехід Джозефсона з ефектом надслабкої надпровідності»

20.11.06

73.

Патент на корисну модель № 22454

«Спосіб визначення внутрішніх напружень»

20.11.06

74.

Патент на корисну модель № 22455

«Спосіб визначення структурної досконалості монокристалів»

20.11.06

75.

Патент на корисну модель № 22692

«Спосіб отримання виробів з титанових сплавів»

13.12.06

76.

Патент на корисну модель № 22693

«Спосіб термомеханічної  обробки  високоміцних  ?+?-титанових сплавів»

13.12.06

77.

Патент на корисну модель № 23145

«Спосіб поверхневої обробки  деталей»

13.12.06

78.

Патент на корисну модель № 26227

«Спосіб електроіскрового зміцнення поверхонь деталей»

03.05.07

79.

Патент на корисну модель № 26253

«Спосіб отримання монокристалів CU2CDGES4»

18.11.08

80.

Патент на корисну модель № 26699

 «Спосіб одержання антикорозійних покриттів»

27.01.07

81.

Патент на корисну модель № 36075

«Спосіб багатопараметричної структурної діагностики монокристалів з декількома типами дефектів»

15.05.08

82.

Патент на корисну модель № 39242

«Низькотемпературний припій»

18.11.08

83.

Патент на корисну модель № 39450

«Сплав на основі кобальту»

06.10.08

84.

Патент на корисну модель № 49501

«Спосіб визначення крихкої міцності конструкційних сталей»

24.12.09

85.

Патент на корисну модель № 51714

«Спосіб одержання аморфної стрічки методом спінінгування»

19.02.10

86.

Патент на корисну модель № 51055

«Спосіб одержання  алюмінію електролізом»

12.02.10

87.

Патент на корисну модель № 51056

«Спосіб одержання  аморфної магнітної стрічки»

12.02.10

88.

Патент на корисну модель № 52583

«Спосіб одержання металевих монокристалів»

21.04.10

89.

Патент на корисну модель № 55930

«Спосіб визначення крихкої міцності конструкційних сталей»

27.12.10

90.

Патент на корисну модель № 62166

 «Спосіб визначення максимальної пластичності конструкційних сталей при заданій механічній стабільності»

10.08.11

91.

Патент на корисну модель № 64022

«Спосіб підвищення пластичності крихких тугоплавких металів»

25.10.11

92.

Патент на корисну модель № 65846

Спосіб визначення оптимальних значень характеристик крихкого руйнування конструкційної сталі

12.12.11

93.

Патент на корисну модель №66341

«Спосіб оцінки якості конструкційної сталі»

26.12.11

94.

Патент на корисну модель №66342

«Спосіб визначення критичної температури в’язко-крихкого переходу конструкційних сталей»

26.12.11

95.

Патент на корисну модель № 66722

«Спосіб визначення критичної температури в’язко-крихкого переходу конструкційної сталі»

10.01.12

96.

Патент на корисну модель №70556

«Спосіб збагачення залізовмісної сировини»

11.06.12

97.

Патент на корисну модель №73234

«Спосіб проведення процесу електролізу»

10.09.12

98.

Патент на корисну модель № 73235

«Спосіб отримання металу із дрібнозернистою структурою»

10.09.12

99

Патент на корисну модель № 74040

«Спосіб одержання метану» 

10.10.12

100

Патент на корисну модель № 74515

«Спосіб збагачення гематитових руд і залізорудних відходів«

25.10.12

101

Патент на корисну модель № 74892

«Спосіб виготовлення металевого імплантату»

12.11.12

102

Патент на корисну модель № 75866

«Спосіб отримання твердого покриття на поверхні металевого виробу»

10.12.12

103

Патент на корисну модель № 76290

«Спосіб визначення механічних характеристик твердо фазної тонкої плівки»

25.12.12

104

Патент на корисну модель № 76721

«Спосіб отримання нанодисперсних порошків на основі заліза»

10.01.13

105

Патент на корисну модель № 77107

«Рейкова сталь»

25.01.13

106

Патент на корисну модель № 77457

«Сплав для зберігання водню»

11.02.13

107

Патент на корисну модель № 77807

«Спосіб виготовлення титанового імплантату з біологічно активним покриттям»

25.02.13

108

Патент на корисну модель № 78213

«Спосіб визначення розподілу домішок в об’ємі монокристала»

11.03.13

109

Патент на корисну модель № 78280

«Спосіб захисту розплавленого припою від окислення»

11.03.13

110

Патент на корисну модель № 79160

«Спосіб виготовлення титанового імплантату з розвиненою поверхнею» 

10.04.13

111

Патент на корисну модель № 79220

«Спосіб визначення критичного стану елементу конструкційного вузла»

10.04.13

112

Патент на корисну модель № 80167

«Стоматологічний сплав на основі нікелю»

13.05.13

113

Патент на корисну модель № 82647

«Гідрований сплав на основі титану для нейтронного захисту»

12.08.13

114

Патент на корисну модель № 82925

«Сплав для зберігання водню»

27.08.13

115

Патент на корисну модель № 83476

«Високоміцний сплав на основі алюмінію»

10.09.13

116

Патент на корисну модель № 83489

«Спосіб отримання нанодисперсного порошку на основі заліза»

10.09.13

117

Патент на корисну модель № 83787

«Спосіб отримання ливарних сплавів на основі цирконію або титану»

25.09.13

118

Патент на корисну модель № 84465

«Спосіб отримання монолітного нітриду титану»

25.10.13

119

Патент на корисну модель № 85338

«Спосіб створення комірки магнітної пам’яті»

11.11.13

120

Патент на корисну модель № 86157

«Резистивний корозійностійкий аморфний сплав на основі заліза»

10.12.13

121

Патент на корисну модель № 86160

«Спосіб термоциклічного оброблення сплаву, який старіє за комірковим механізмом»

10.12.13

122

Патент на корисну модель № 86442

«Спосіб створення переходу Джозефсона»

25.12.13

123

Патент на корисну модель № 87727

«Спосіб одержання монокристалу сплаву вольфрам-тантал»

10.02.14

124

Патент на корисну модель № 87745

«Плазмовий реактор з магнітною системою»

25.02.14

125

Патент на корисну модель № 87747

«Плазмовий пристрій нанесення багатошарових плівкових покриттів»

25.02.14

126

Патент на корисну модель № 88403

«Спосіб дифузійного зварювання металевих деталей через прошарок»

11.03.14

127

Патент на корисну модель № 89337

«Спосіб регулювання відбивної здатності поверхні сплаву з мартенситним перетворенням»

10.04.14

128

Патент на корисну модель № 90552

«Пристрій для нанесення електроіскрового покриття у рідкому насичуючому середовищі»

26.05.14

129

Патент на корисну модель № 90553

«Пристрій для проведення ремонтних робіт в умовах відкритого космічного простору»

26.05.14

130

Патент на корисну модель № 91353

«Спосіб електроіскрового зміцнення поверхні деталі»

25.06.14

131

Патент на корисну модель № 91354

«Спосіб зварювання міді графітом»

25.06.14

132

Патент на корисну модель № 92108

«Спосіб одержання наноструктурного термоелектричного напівпровідникового сплаву»

25.07.14

133

Патент на корисну модель № 92109

«Спосіб одержання композиційного металічного матеріалу»

25.07.14

134

Патент на корисну модель № 92390

«Спосіб одержання постійного магніту зі сплаву на основі Fe-Nd-B»

11.08.14

135

Патент на корисну модель № 92444

«Спосіб виготовлення титанового імплантату з двошаровим покриттям»

11.08.14

136

Патент на корисну модель № 92447

«Інварний сплав на основі системи залізо-нікель»

11.08.14

137

Патент на корисну модель № 93030

«Порошковий антифрикційний сплав на основі міді»

10.09.14

138

Патент на корисну модель № 93031

«Спосіб одержання порошкового антифрикційного сплаву на основі міді»

10.09.14

139

Патент на корисну модель № 93043

«Спосіб зміцнення інтерметалідами сплаву на основі цирконію»

10.09.14

140

Патент на корисну модель № 93424

«Спосіб тривимірного друку металевого виробу»

25.09.14

141

Патент на корисну модель № 94148

«Спосіб визначення поперечної електропровідності порошку з анізотропією форми часток»

27.10.14

142

Патент на корисну модель № 94051

 «Ультразвуковий ручний інструмент для деформаційного зміцнення і релаксаційної обробки металів»

27.10.14

143

Патент на корисну модель № 94485

«Спосіб термоциклічного оброблення сталі з оберненим мартенситним перетворенням»

10.11.14

144

Патент на корисну модель № 95242

«Високоміцний ливарний сплав на основі алюмінію»

10.12.14

145

Патент на корисну модель № 96305

«Спосіб отримання магнітовпорядкованих нанопорошків вуглецевих матеріалів»

26.01.15

146

Патент на корисну модель № 96579

«Пристрій для подачі порошкового модельного матеріалу і тривимірного друку термоекструзією»

10.02.15

147

Патент на корисну модель № 97118

«Спосіб одержання високоентропійного сплаву»

25.02.15

148

Патент на корисну модель № 97707

«Робоче середовище для генерації і передачі механічних зусиль»

25.03.15

149

Патент на корисну модель № 99206

«Сплав для зберігання водню»

25.05.15

150

Патент на корисну модель № 99653

«Низькотемпературний резистивний термометр на основі високотемпературного надпровідника»

10.06.15