Організаційна структура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
   Назад

 

ЛАБОРАТОРІЯ ЕВТЕКТИЧНИХ СПЛАВІВ (59)


Керівник — к.ф.-м.н.

Тетяна Володимирівна Прядко

+(038044) 424 12 20

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДОСЛІДЖЕНЬ ВІДДІЛУ

В діяльності лабораторії можна виділити три основні напрями, пов’язані між собою єдиним типом об’єктів дослідження – евтектичними сплавами, що мають цілу низку властивостей, притаманних лише їм.

Це:

Розробка та вдосконалення ливарних і порошкових евтектичних сплавів на основі кобальту і нікелю для авіаційної та космічної техніки – високі зносостійкість і жаростійкість сплавів обумовлені їх евтектичною структурою, у якій пластичну основу зміцнюють пластинчато-волокнисті кристали монокарбіду, утворюючи природний композит. Висока зносостійкість досягається за рахунок збільшенням об’ємної частки карбідної фази у сплавах, висока жаростійкість – комплексним легуванням.

Розробка високоміцних ливарних евтектичних сплавів алюмінію на основі систем  Al–Mg–Si, Al–Mg–Ge та Al–Mg–Ge–Si - основні принципи створення:

- перехід до систем, в яких існують квазібінарні перерізи евтектичного типу за участю термодинамічно стабільних інтерметалідних фаз,

- розробка системи легування з урахуванням концентраційно-температурних параметрів відповідного евтектичного перетворення,

- розробка режимів термічної обробки, в результаті якої утворюються частинки, які не вступають у взаємодію з каркасом евтектичних колоній і визначають температурні області експлуатації сплавів.

Синтез сплавів для використання у якості матеріалів - накопичувачів водню для водневої енергетики - реалізується ідея використання у якості акумуляторів водню евтектичних сплавів, що складаються з ОЦК- твердого розчину з високою водневою ємністю та фази Лавеса типу АВ2, з зручними у експлуатації робочими температурами, легкістю активації поверхні, а також високою швидкістю реакції гідрування, що дає можливість об’єднати переваги кожної з фаз.

ІСТОРІЯ І НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

ВИНАХІДНИЦЬКА ТА ПРИКЛАДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

ПУБЛІКАЦІЇ

(47) Відділ фазових рівноваг

(45) Лабораторія термомеханічної обробки металів і сплавів