Аспірантура
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.
Назад

ПРАВИЛА  ПРИЙОМУ

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Заяви про прийом до аспірантури з усіма необхідними документами (перелік документів) приймаються до 5 вересня по буднях з 1000 до 1600 (обідня перерва з 1245 до 1330).

Вступні іспити проводяться з 11 вересня по 25 вересня.

Зарахування до аспірантури - з 1 листопада.

Перед початком вступних іспитів відбувається співбесіда вступника з представником приймальної комісії Інституту. Особам, допущеним до вступних іспитів до аспірантури, надається відпустка для підготовки та складання іспитів згідно з чинним законодавством України.

Всі вступники до аспірантури Інституту, які раніше не складали кандидатські іспити, складають вступний іспит зі спеціальності в обсязі навчальної програми державного іспиту для магістра або спеціаліста відповідної спеціальності, затвердженої вченою радою Інституту, з філософії та однієї з іноземних мов в обсязі навчальної програми для ВНЗ.

Зарахування на загальних підставах проводиться за сумою оцінок, отриманих на вступних іспитах та за реферат. Вступники, яким не вистачає балів для зарахування, мають право на зарахування за контрактом понад план державного замовлення.


Назад