Контакти
Співробітники
Обладнання
Порядок оформлення заявок
Про роботу Центру “VSM”
Консультативна рада
Вітаємо Вас на сайті центру колективного користування приладом
"Вібраційний магнітометр 7404 VSM"
Національної академії наук України "Центр VSM"

   

Центр колективного користування НАН України приладом 7404 VSM виробництва фірми "Lake Shore Cryotronics, Inc." (США) створено на базі Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України у відділі Спектроскопії твердого тіла з метою більш продуктивного і раціонального використання приладу для розвитку досліджень в області нанотехнологій, в тому числі, для вивчення магнітних властивостей матеріалів на нанорозмірному рівні. За допомогою вібраційного магнітометру 7404 VSM досліджуються магнітні властивості зразків речовини у досить широкому інтервалі температур 80 К-1273 К.

Магнітометр вимірює магнітний момент зразків m всіх типів твердих матеріалів (масивних, порошків, тонких плівок, монокристалів) і рідин  у діапазоні значень від 10-6 emu до 1000 emu. Більш детально характеристики приладу наведено у вкладці «Обладнання». Прилад  є необхідним інструментом у сучасних наукових дослідженнях при створенні новітніх наноматеріалів, металевих сплавів і біологічних об’єктів з використанням сучасних нанотехнологій.

Діяльність Центру VSM регламентується ПОЛОЖЕННЯМ про центр колективного користування приладом "VSM".