Контакти
Співробітники
Обладнання
Порядок оформлення заявок
Про роботу Центру “VSM”
Консультативна рада
Вітаємо Вас на сайті центру колективного користування приладом
„Вібраційний магнітометр 7404 VSM”
Національної академії наук України
„VSM-Центр”

   

Центр колективного користування НАН України приладом 7404 VSM створено на базі Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України з метою раціонального використання унікального приладу „Вібраційний магнітометр 7404 VSM” виробництва фірми „Lake Shore Cryotronics, Inc.” (США) для розвитку досліджень в області нанотехнологій - вивчення магнітних властивостей матеріалів на нанорозмірному рівні. В Центрі „VSM” є можливість за допомогою “Вібраційного магнітометру 7404 VSM” вимірювати в широкому інтервалі температур 8-1273 К магнітний момент m (чутливість по |m| дорівнює 10-7 EMU, діапазон вимірювань m складає 10 -7-103) всіх типів твердих матеріалів (масивних, порошків, тонких плівок, монокристалів) і рідин, вивчати магнітний стан легувальних домішок у речовинах і магнітні властивості самих речовин для визначення меж використання розроблених матеріалів у техніці та медицині. Прилад „VSM” є необхідним інструментом досліджень при створенні новітніх наноматеріалів, а також надтвердих, композиційних, керамічних матеріалів з металів, їх стопів і біологічних об’єктів з використанням сучасних нанотехнологій.
   Діяльність Центру „VSM” регламентується ПОЛОЖЕННЯМ про центр колективного користування приладом „VSM”.