Головна

Контакти
Співробітники
Обладнання
Порядок оформлення заявок
Консультативна рада
Про роботу Центру “VSM”
Положення про центр „колективного користування приладом „VSM”

1. Загальні положення
      1.1. Центр колективного користування „VSM” створено на базі Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України з метою найбільш раціонального використання унікального приладу-„Вібраційного магнітометру 7404 VSM” фірми Lake Shore Cryotronics, Inc.,” (США).
      1.2 Інститут металофізики ім Г.В.Курдюмова НАНУ має всі можливості забезпечити умови колективного користування приладом: кріогенну лабораторію, спеціалізоване приміщення, фахівців та досвід проведення досліджень на подібному обладнанні.
      1.3 Центр „VSM” бере на себе зобов’язання забезпечити якісну роботу придбаного Приладу, його відповідне фахове обслуговування, умови ефективного його використання.
     

2. Структура, головні завдання і організація роботи Центру
      2.1. Центр є надбанням Національної академії наук України. Прилад перебуває на балансі Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
      2.2. Центр входить до складу Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України, без статусу юридичної особи. Центр має назву (Центр „VSM”), яка разом з Положенням про центр затверджена комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України (Комісія).
      2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на Приладі, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати його в режимі оптимального функціювання, та отримувати консультативни послуги.
      2.4. Наказом директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України керівником Центру „VSM” призначено завідуючого відділом Спектроскопії твердого тіла Інституту металофізики член-кореспондента НАН України, доктора ф.-м. наук, професора УВАРОВА Віктора Миколайовича.
      2.5. Інститут не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України, а також, у разі необхідності, перед Комісією. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до Президії НАН України, Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України та до Комісії з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України.

3. Порядок надання послуг:
      3.1.Інформація про Центр „VSM” (тип Приладу, основні технічні характеристики та головні напрями досліджень) міститься на web-сторінці Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН україни та Президії НАН України.
      3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на приладі “VSM”, два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро Відділення фізики та астраномії НАН України заявки на кількість годин, строки та види досліджень, що потребують використання зазначеного Приладу.
      3.3. Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України за поданням директора Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування Приладом „VSM”.
      3.4. Директор Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України, затверджуе графік роботи Центру “VSM”, встановлює кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН Україниі і потреб вчених НАН України у використанні Приладу.
      3.5. При плануванні часу роботи Центру дирекція керується пропорціями, вказаними в розпорядженні Президії НАН України №322 від 28.04.04: 3:3:2 (для 8 годин робочого часу), 5:4:3 (для 12 годин робочого часу), де відповідні цифри визначають час роботи Приладу для потреб Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова, для інших установ та організацій НАН України (безкоштовно) та платного використання Приладу в інтересах установ, підприємств та організацій, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством.
      Використання часу роботи приладу реєструється в журналах, форма заповнення яких встановлюється Комісією.
      3.6. При плануванні використання часу роботи Приладу з іншим співвідношенням часу для власних потреб та платних послуг дирекція виходить з того, що час безкоштовного колективного користування Приладом залишається незмінним.
      3.7. Платні послуги з використанням Приладу Центру “VSM” НАН України для потреб інших замовників надаються згідно чинного законодавства України.
      3.8. Інститут забезпечує всі витрати, пов’язані з використанням Приладу, наданого Центру “VSM”.

4. Зміна базової установи, закриття Центру:
      4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України із забезпечення колективного користування обладнанням Центру „VSM” для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро Відділення фізики та астрономії НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром Приладу іншій науковій Установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.
      4.2. Комісія з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання Президії НАН України розглядає пропозиції Відділення фізики НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.


________________________