Ефект Мессбауера - Center_CMS

Перейти к контенту
      Мессбауерівська спектроскопія (рос. мессбауэровская спектроскопия, англ. Mossbauer spectroscopy; нім. Mößbauer-Spektroskopie f) – метод дослідження електронно-ядерних взаємодій і атомномолекулярної динаміки в твердих тілах. Мессбауерівська спектроскопія основана на використанні явища резонансного випромінювання і поглинання гамма-квантів атомними ядрами, яке тісно пов’язане з кристалічною ґраткою (ефект Мессбауера, 1958). Завдяки ефекту Мессбауера спектри випромінювання і поглинання гамма-квантів ядрами в твердих тілах при певних умовах можуть складатися з надвузьких ліній з природною шириною за рахунок теплового руху ядер. Різні хімічні сполуки даного елемента, що використовуються як джерела випромінювання (радіонуклідів) або поглиначів (нуклідів), мають свій характерний спектр випромінювання або поглинання відповідно. Вивчаючи ці спектри, можна судити про хімічний склад і структуру досліджуваної речовини. Мессбауерівська спектроскопія застосовується в геології для фазового аналізу руд і мінералів і як експресний метод, що має абс. вибірковість. Найпоширеніші дослідження залізо- і олововмісних руд і мінералів, однак немає принципових труднощів для застосування Мессбауерівської спектроскопії до вивчення природних сполук золота, рідкісноземельних елементів, актиноїдів і інших елементів. Крім того, Мессбауерівська спектроскопія може бути використана для вирішення завдань сейсмогеохімії, практичної і пошукової геології. (Wikipedia)
    Ядерна гамма-резонансна спектроскопія, інша назва Мессбауерівської спектроскопії, за останні десятиліття щільно ввійшла в практику металофізичних досліджень. Висока роздільна здатність методу дозволяє фіксувати зміни енергії ядерних переходів, обумовлені перерозподілом електронної густини поблизу резонансного ядра і отримувати локальні характеристики атомного околу в гратці металів, сплавів та з'єднань.Даний метод високоефективний при вирішенні класичних металознавчих задач: визначенні фазового складу сталей та сплавів, вивченні фазових перетворень, процесів атомного та магнітного впорядкування і т.д., причому в низці випадків він має перевагу перед традиційними методами.
      На відміну від популярних традиційних в металознавстві  дифракційних методів, метод Мессбауера  "не відчуває" в певному сенсі гратку кристала, а дозволяє отримати інформацію про оточення резонансних ядер атомами кристалічної гратки. Це не виключає можливості вивчення даним методом таких властивостей кристалів, як магнітний стан, стабільність (сили зв'язку) тощо.
    На даний час мессбауерівські дослідження проводяться, як правило, одчночасно з рентгеноструктурними, електроннно-мікроскопічними, магнітометричними та іншими, що дозволяє уникнути помилок в інтерпретації результатів експериментів.
Контакти:
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова
НАН України
36, бульвар Академіка Вернадського
+380 44 424 6427
shyva@imp.kiev.ua
Зворотній зв'язок
Назад к содержимому