Центр колективного користування

«Дослідження механічних властивостей»

      На базі відділу міцності та руйнування  в Інституті металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України створено Центр колективного користування «Дослідження механічних властивостей» (далі Центр).

Основним обладнанням цього центру є універсальна машина для механічних випробувань „Instron” моделі 8802, яка дозволяє проводити випробування на:

 

1. Одновісний квазістатичний розтяг.

 • матеріал зразка: метали та сплави, композити, пластмаси, тощо.
 • геометрія зразка: циліндричний або плаский зразок.
 • величина навантаження до +250кН
 • температурний інтервал -1500С до +3000С

 

 

2. Одновісний квазістатичний стиск

 • матеріал зразка: метали та сплави, композити, пластмаси, тощо.
 • геометрія зразка: циліндричний або кубічний.
 • величина навантаження до -250кН
 • температурний інтервал -1500С до +3000С

 

 

3. Трьохточковий згин

 • матеріал зразка: метали та сплави, композити, пластмаси, тощо.
 • геометрія зразка: циліндричний або призматичний, стандартний COD- зразок.
 • величина навантаження до 250кН
 • температурний інтервал -1000С до +3000С

 

 

4. Позацентровий розтяг

 • матеріал зразка: метали та сплави, композити, пластмаси, тощо.
 • геометрія зразка: стандартний СТ 1Т (0,5Т та 0,25Т) зразок з тріщиною.
 • величина навантаження до +100кН
 • температурний інтервал -1500С до +800С.

 

5. Циклічне навантаження

 • матеріал зразка: метали та сплави, композити, пластмаси, тощо.
 • геометрія зразка: циліндричний (тип I або II  за ГОСТ 25.502-79) або плаский (тип I або II  за ГОСТ 25.502-79).
 • частота від11 до 100 в залежності від амплітуди та навантаження
 • температурний інтервал -800С до +2000С

 

Основні механічні характеристики, які підлягають визначенню:

 • Стандартні характеристики матеріалу: модуль Юнга, границя текучості, границя міцності, загальна та рівномірна видовга, відносна звуга, істинне напруження руйнування, показник деформаційного зміцнення;
 • Характеристики механіки руйнування:  KIC ,(KJC), CTOD, JIC .
 • Характеристики високо- та низько циклової втоми.

 

 

Крім проведення стандартних випробувань фахівці центру можуть додатково надавати консультації щодо:

 • оптимального вибору методів випробувань
 • оптимізації характеристик міцності та пластичності металевих сплавів
 • шляхів досягнення необхідних рівнів міцності та пластичності конструкційних сталей.

Існує можливість визначення нової узагальненої характеристик пластичності – коефіцієнта механічної стабільності матеріалу.

 

 

INSTRON 8802

Жорстка рама машини INSTRON 8802 мінімізує вплив деформації силової конструкції машини на результат досліджень, зменшує кінетичний удар при крихкому руйнуванні зразків з високоміцних матеріалів.

 

Засоби вимірювання зусиль, деформацій та переміщення поршня мають сертифікати виробника. Для вимірювання осьової деформації при статичному або циклічному навантажені використовуються аксіальні екстензометри. Точність вимірювання складає 0,001 мм, база від 10 до 50 мм. Електронна цифрова система зі зворотнім зв’язком використовує канали інформації від датчиків для керування процесом навантаження, збору та обробки експериментальних даних.

 

Цифрова система керування дає великі можливості вибору при плануванні експерименту. Дослідження проводять в жорсткому режимі (контроль за датчиком деформацій) або в м’якому режимі (контроль за датчиком зусиль) в широкому діапазоні швидкостей навантаження. Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення дозволяє відслідковувати в реальному часі обрані параметри експерименту, та отримувати в електронному форматі всі стандартні характеристики, які описують поведінку матеріалу в процесі деформування.

 

 

Порядок подачі заяв

1. Установи НАН України(замовник) повинні подати заявку на ім'я голови Центру (виконавець), підписану керівником та завірену печаткою, в якій буде зазначено механічні характеристик, які підлягають визначенню.

2. Замовник повинен надати ксерокопію річного плану, де передбачено проведення механічних випробувань, завірену підписом вченого секретаря установи.

3. Замовник надає зразки для випробувань, а також за свій рахунок виготовляє необхідні пристрої, якщо цього вимагають умови випробувань

 

 

Співробітники Центру:

Керівник: доктор фіз.-мат. наук, зав. від. фізики міцності та руйнування Котречко Сергій Олексійович тел. 424-13-52

C.н.с., к.ф.-м.н. Зацарна Олександра Вікторівна тел. 424-13-52

ВКР Кокот Сергій Іванович тел. 422-95-72