Корисна інформація
ІНСТИТУТ МЕТАЛОФІЗИКИ НАНУ.

КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

 1. За наявності наукової вакансії у підрозділі, завідувач відділу подає директору заяву на оголошення конкурсу.
 2. Після оголошення конкурсу, претендент на посаду подає директору заяву1 (до конкурсу) на участь у конкурсі.
 3. При позитивному рішенні, претендент подає до атестаційної комісії наступні документи:
 4. Подання завідувача підрозділу (для керівних посад – подання для Президії НАН України підписує директор);
 5. Список наукових праць;
 6. Основні напрями наукової діяльності (для м.н.с. – на 2 роки, для інших – на 5 років);
 7. Анкета наукового співробітника (бланк у відділі кадрів).
 8. Після засідання атестаційної комісії відбувається затвердження кандидата на посаді Вченою радою (таємне голосування).
 9. Після затвердження, претендент подає директору заяву2 (після конкурсу) на затвердження на посаду у зв’язку з проходженням конкурсу.

Для п.н.с., г.н.с. та завідувачів підрозділів Вчена рада лише надає рекомендації, а затвердження відбувається у Президії НАН України. До Президії НАН України, крім вищеперерахованих документів, подаються:

 • Завірені копії дипломів (завірити копії можна у відділі кадрів або у вченого секретаря);
 • Біографія (від руки, вільна форма).

Завантажити архівом всі бланки документів по проходженню конкурсу