Объявления
ИНСТИТУТ МЕТАЛЛОФИЗИКИ НАНУ.

ІІ симпозіум «Сучасні проблеми нанокаталізу» NANOCAT-2017
з 24 по 29 вересня 2017 року, Київ, Україна, Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України (завантажити повідомлення)


12–14 Decembertake 2017, Kyiv, Ukraine (завантажити)
Registration and abstract deadline: 15 October, 2017  The registration form is available on the link:

6-й Міжнародний Радіоелектронний Форум «ПРИКЛАДНА  РАДІОЕЛЕКТРОНІКА. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» МРФ–2017
1012 жовтня 2017 р., м. Харків, Україна (завантажити)